Het VvE Duurzaamheidsloket helpt VvE’s met het verduurzamen van hun VvE.

Het VvE Duurzaamheidsloket is gespecialiseerd in de begeleiding van VvE's naar verduurzaming en energiebesparing. Startpunt is een maatwerkadvies waarin de huidige energiezuinigheid van het complex in kaart wordt gebracht tezamen met de verbeteropties, investeringskosten en terugverdientijden. Tevens brengen wij de subsidie- en financieringsmogelijkheden in kaart. 

Het VvE Duurzaamheidsloket kan u (en uw beheerder) vervolgens helpen om de maatregelen te incorporeren in de Meer Jaren Onderhoudsplanning. Ook bieden wij ondersteuning aan bij de besluitvorming.

De tijd is nog nooit zo rijp geweest voor VvE's om over energiebesparing en verduurzaming te gaan nadenken. De ontwikkelingen in het “energiedossier” volgen elkaar in een snel tempo op. Energiebesparing, duurzaam opwekken van energie en CO2-reductie en bovendien moeten we de komende jaren van het aardgas af. VvE’s en appartementseigenaren moeten dus überhaupt aan de slag met dit onderwerp. Vanwege de aantrekkelijke subsidies en andere regelingen is dit het moment om energiebesparing te agenderen. Middels een kosteloos bezoek brengen we graag samen met u in kaart wat de mogelijkheden voor uw VvE zijn. U kunt uw interesse aangeven via deze pagina

de-loket

Duurzaam Energieloket is de moederorganisatie van VvE duurzaamheidsloket. Duurzaam Energieloket is gecertificeerd voor de BRL 9500 0.1, 0.2, 0.3 en 0.4. Om in aanmerking te komen voor de subsidie op het energiebesparingsadvies, de procesbegeleiding en de Meer Jaren Onderhoudsplanning moet het advies zijn opgesteld door een bedrijf met BRL 9500 0.2 certificering. 

Duurzaam Energieloket heeft inmiddels al meer dan 40 VvE's begeleid bij hun verduurzaming.

Bent u een VvE en wilt u aan de slag met duurzaamheid? Of wilt u wellicht duurzaam onderhoud combineren met energiebesparende maatregelen? Wij informeren u over alle mogelijkheden en regelingen. Momenteel zijn er tal van subsidies en regelingen die maken dat de tijd nog nooit zo rijp was voor VvE's om met verduurzaming aan de slag te gaan.

Wij kunnen een advies voor u opstellen waar op overzichtelijke wijze in kaart gebracht wordt wat de huidige energiezuinigheid van de VvE is, wat de mogelijke verbeteringen zijn en welke investeringskosten en terugverdientijden hiermee gepaard gaan. Ook financiering- en subsidiemogelijkheden worden voor u in kaart gebracht. De kosten voor dit advies vallen grotendeels binnen de subsidieregeling

Daarnaast helpen wij uw VvE met de communicatie van mogelijke maatregelen naar uw leden. Wij kunnen u of uw beheerder tevens helpen met het vergroenen van de Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). Ook voor deze kosten biedt de subsidieregeling 'Energiebesparing eigen huis' een vergoeding.