Het VvE Duurzaamheidsloket helpt VvE’s met het verduurzamen van hun VvE.

Bent u een VvE en wilt u aan de slag met duurzaamheid? Of wilt u wellicht duurzaam onderhoud combineren met energiebesparende maatregelen? Wij informeren u over alle mogelijkheden en regelingen. Momenteel zijn er tal van subsidies en regelingen die maken dat de tijd nog nooit zo rijp was voor VvE's om met verduurzaming aan de slag te gaan.

Wij kunnen een advies voor u opstellen waar op overzichtelijke wijze in kaart gebracht wordt wat de huidige energiezuinigheid van de VvE is, wat de mogelijke verbeteringen zijn en welke investeringskosten en terugverdientijden hiermee gepaard gaan. Ook financiering- en subsidiemogelijkheden worden voor u in kaart gebracht. De kosten voor dit advies vallen grotendeels binnen de subsidieregeling

Daarnaast helpen wij uw VvE met de communicatie van mogelijke maatregelen naar uw leden. Wij kunnen u of uw beheerder tevens helpen met het vergroenen van de Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). Ook voor deze kosten biedt de subsidieregeling 'Energiebesparing eigen huis' een vergoeding.

Haarlemse-Huizenaanpak-samenwerkende-vakmensen

VvE Duurzaamheidsloket is aangesloten bij de Haarlemse Huizenaanpak

VvE Duurzaamheidsloket is gecertificeerd volgens normering van de BRL 9500 (delen 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 en 0.4). Om in aanmerking te komen voor subsidie op het advies en de procesondersteuning bent u dus aan het juiste adres.