Het VvE Duurzaamheidsloket helpt VvE’s in Haarlem met het verduurzamen van hun VvE.

Bent u een VvE en wilt u aan de slag met duurzaamheid? Of wilt u wellicht duurzaam onderhoud combineren met energiebesparende maatregelen? Wij informeren u over alle mogelijkheden en regelingen. Wij kunnen voor u een advies opstellen waarin alle mogelijkheden voor verduurzaming en energiebesparing aan de orde komen.

In dit advies wordt op overzichtelijke wijze in kaart gebracht wat de huidige energiezuinigheid van de VvE is, wat de mogelijke verbeteringen zijn en welke investeringskosten en terugverdientijden hiermee gepaard gaan. Financiering- en subsidiemogelijkheden worden voor u in kaart gebracht.

Wij kunnen u helpen met de communicatie van mogelijke maatregelen naar uw leden. Wij kunnen u of uw beheerder helpen met het vergroenen van de Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP).